[1886. 26. juni], Lørdag Aften. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag Aften.

Da jeg, kære Peter, endnu ikke har sét noget til "Politikens" Expedition og Maaneds Opgørelse, tænker jeg, man har tøvet i den Tanke, at jeg var flyttet. Jeg er imidlertid stadig i det gamle Hul – som er rart skyggefuldt i Heden – man véd, hvor man er; aldrig, hvor man kommer hen. Altsaa min Adresse er den gamle. Og det en Gang for alle kunde ordnes saaledes, at "Politiken" afsendte de faa og færre Penge den anden i hver Maaned, vilde det være glædeligt. Men det er vel et fromt Ønske. Skriv en Gang til mig – "Politiken" giver mig jo dog kun de ydre – og ikke altid lige tiltalende – Konturer af Forholdene. Af alle danske misunder jeg kun Prins Valdemar[1]. At faa Lov at gaa til Grønland og svale sig første Sommer[2], man skulde svede ved Siden af en gridsk Kone – det er en Lykke.

"Hendes Høihed" er nu næsten færdig. Saa tit er den skreven om. Man vil finde den meget humoristisk. Den har en Fylde og en Frihed i Iagttagelsen, som jeg ikke før har naaet. Sørg nu, kære Peter – for de stakkels Penge. Det er dog kun en Trappe ned.

Din

Herman.