[1886. 16. april], Fredag. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredag.

Endelig, min Ven, sender jeg dig et Manuskript uden Angst. Jeg er end ikke angst for, hvordan det vil tage sig ud i "Politiken". Hvis det ikke tager sig ud, er det mig ligegyldigt.

Du skulde læse denne Bog[1] – som i Paris hver Kokkepige taler om, hvad der ikke forhindrer, at hun om Natten med Gaardskarlen arbeider, som om der var udsat en Præmie for Tvillinger.

Bogen rammer dybt.

Ret i Enkeltord, hvad du vil. Sæt den paa snarest[2].

Har Edvard B.[3] omtalt Bogen, da giv Manuskriptet til Neergaard[4]. Fortsættelsen om den anden Roman[5] kommer om nogle Dage. Jeg har været meget syg.

Din

Herman