[1885. 12. december, cirka, lørdag]. [Berlin]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Peter.

Minder dig venligt om dit Løfte at sende mig Kritiker. Især "Berlingske" og "Avisen". "Natt"[1] og "Dagbladet" har jeg sét. Edv. B[2]'s Kritik[3] var meget sand og glædede mig meget. Desværre er Salget vist kun skidt, og det er det værste, da jeg jo aldrig naar udover den nedrige Betaling[4] – om jeg ikke naar det nu. Schandorph [5]faar mer end det dobbelte af hvad jeg faar. Og det er dog det, som frier Folk fra at skrive "Høiheder"[6].

Din Herman