1885. 29. november [søndag]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

29.11.85.

Nei – der var, trods Fru Menter[1]s Forbud, fremmede iaftes efter Koncerten[2] og umuligt at faa noget skrevet[3]. Jeg skal gøre mit idag, men Dagene er mindre heldige med deres evige Rend. Maaske kan[A] imidlertid arrangere "det" eller ialfald "noget" ligesaa godt.

Herman.

A. kan] Sætningen mangler et subjekt: du? jeg?.