[1885. 19. oktober], Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag[A] .

Kære Don.

Nu maa Menter af Stabelen. Ina Lange[1] maa sende Jer en Artikel om hende. Mit Navn er i denne Sag odiøst.

Ser man dig aldrig. Det kneb for Maanen[2] men enfin – det gik.

Herman.

verte.[3]

(optages Torsdag.

Franz Liszt har efter at have feiret sin Fødselsdag[4] hos Fru Menter[5] paa Slot Itter nu forladt Tyrol og er afreist til Pesth.[6]

Fru Sofie Menter vil paa Reisen til Kristiania [7] hvile ud en Dag her i København. Kunstnerinden tager Ophold i "Hotel Dagmar".[8]

En ad Gangen.

A. Mandag] Det første bogstav i ordet er øjensynligt rettet, men usikkert fra hvad.