1885. 21. maj [torsdag]. Gävle


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Gefle. 21.5.85.

Min kære Peter.

Du er jo gal. Jeg kommer til St. [1]. og sér i "Politiken"[2] med store Typer og paa første Side – mit Brev fra Petersborg . Det var let at kende, og hvis jeg nu de to siste Maaneder ingen Gage faar "ved Stranden"[3], saa idømmer jeg dig en Skadeserstatning – "hvad jo nok vil nytte mig noget."

Jeg er nu paa Vei til Norge.

Med Josephson[4] – "Nya Teatern" – har jeg sluttet Kontrakt om Gæstespil fra 20 September til 15 Oktober. Jeg skal spille Osvald[5], Hertugen af Septmonts[6] og Hovedrollen i en svensk Original. 15 Oktober begynder min Menter-Turnée og varer jo til Jul[7].

Før 15 Juli er jeg ikke færdig i Norge og reiser saa via Fredrikshavn til Tyrol . Gaar det godt i Norge, haaber jeg, vi kan træffes midt i August i Leipzig – min Yndlingsby.

Det glædede mig at læse en tyve Numre af "Politiken". Den er ikke blot blevet større men ogsaa meget bedre.

Lev vel – min kære Peter, og hils "Hvalpen"[8] fra

Din Herman B.

Mit Bryst er stærkt angrebet af en ret slem Katharr. Enfin[9] – tilsist haaber jeg vel, at Livet taber Taalmodigheden med mig og giver mig – Døden. Det er mit eneste Ønske.