[1885. 6. maj, onsdag]. [Sankt Petersborg]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Peter.

Kan du bruge dette?

Jeg sender dig et Manuskript, skrevet af "det unge Finlands" første Kritiker, Hjalmar Neiglick[1]. Om Osvald[2]. Det vilde glæde mig meget, om det kunde blive optaget i "Politiken".[3]

Jeg gider ei læse igennem, hvad jeg har skrevet. En Dag i Peterburg er netop saa meget, at man bliver Idiot.

Din Herman

Idag spiser jeg hos den danske Gesandt[4], imorgen spiser jeg hos[A] Keiserens Generaladjudant[5], iovermorgen spiser jeg hos den svenska[B] Minister[6].

Ce est bien arrangé?

n'est ce pas?[7]

A. spiser jeg hos] Disse tre ord har Bang i denne og næste linje i brevet skrevet som gentagelsestegn. B. svenska] Øjensynlig rettet fra: svenske.