[1885. 9. januar], Fredag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredag.

Naturligvis – jeg glemte igaar fuldstændig (tænk, at en Forfatter, som debuterer paa hollandsk Papir, kan glemmes saa komplet[1]) at der kunde være andre til "Diane"[2] end Dr.[3] og du. Jeg vilde forfærdelig gerne høre det Foredrag[4] – men netop nu for første Gang at høre en af de Brødre[6] – vilde vistnok være for "mycket".

Lad ham nu vække "Sympati" og sky Irritation. Han kan være saa irriterende.

Tal iaften efter Foredraget om en Aktualitet: Bille[7] som "kendt Ansigt". Topsøe[8] har sagt mig mangt og meget, som jeg, naar du ei angiver Kilderne, skal fortælle dig. Du kan jo lade, som du har hittet paa det.

H.B.

Cantor[9] har været her i en Time for at bevæge mig – han sagde meget, som jeg maa tale med dig om. Jeg kan komme hen Søndag Morgen. Lad Esmann[10] læse igennem, hvad jeg har skrevet i "R og R"[11] og "Studierne"[12] om Dumas[13].

Au revoir[14].