Projektfinansiering


Vi takker følgende institutioner og fonde som har finansieret udarbejdelsen og publikationen af bibliografien


  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Senter for Middelalderstudier (Universitetet i Bergen)
  • Nordic Centre of Medieval Studies (2005-2010)
  • Nordisk Kulturfond
  • Nordplus Sprog under Nordisk Ministerråd
  • Norges Forskningsråd
  • Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond
  • Letterstedtska föreningen
  • Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet