Digenis Akritas/Digenis Akritis

af Anonymus

oversat af Lindstam, S., til svensk

Publikation:
Det bysantinska eposet om Digenis Basileios Akritas. Översättning jämte en inledning
Publikationens dele:
5-53 inledning; 55-159 översättning av Grotta-Ferrata-versionen; 163-175 översättning av valda delar av Andros-I-versionen; 176 innehåll
Serie:
Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Femte följden. Ser. A. Band 7. N:o 1
Anvendt titel:
Digenis Basileios Akritas

Sted:
Göteborg
År:
1940
Forlag:
Elanders boktryckeri aktiebolag
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
ej angivet
Tekstomfang:
komplett
rediger