De Rhodiorum libertate

af Demosthenes

oversat af Knös, Gustavus, til svensk

Publikation:
Oratio Demosthenis de libertate rhodiorum
Anvendt titel:
Öfver rhodiernes frihet

Sted:
Uppsala
År:
1812
Forlag:
Stenhammar et Palmblad Regiae academiae typographi
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
ej angivet
Tekstomfang:
komplett
Øvrige kommentarer:
dissertationserie; kontinuerlig sidnumrering i samtliga knösiska översättningar av Demosthenes från Uppsala under åren 1811-1813; den grekiska texten är tryckt parallellt med den svenska översättningen
rediger