Þorvalds þáttr víðförla

af Anonymus

oversat af Flokenes, Kåre, til norsk, nynorsk

Publikation:
Den lengste soga om Olav Tryggvason, band III. Omsett av Kåre Flokenes (flerbindsverk, 3 bind, 2002-3)
Publikationens dele:
s.73-83 [s.5-8: innholdsfortegnelse; s.9: forord; s.11-12: innledning; s.13-93: tekst (s.13-21: Kong Olav øydela avgudane til trønderane; s.22-38: Tåtten om Norna-Gjest; s.39-42: Tåtten om Helge Torrisson; s.43-44: Tryggve Olavsson vart hemna; s.45-49: Tåtten om Halldor Snorrason; s.50-54: Om Sigurd biskop; s.55: Synet til Breste; s.56: Om Gunnlaug og Odd; s.57-61: Korleis kristendomen vart til i Danmark; s.62: Ættetavler; s.63-64: Frá Danakonungum; s.65-70: Då Island vart bygt; s.71-72: Om Eirik Raude; s.73-83: Tåtten om Torvald den vidfarande; s.84-90: Tåtten om Ragnvald og Raud; s.91-93: Om Håkon Adalsteinsfostre); s.95-102: etterord av professor Gunnstein Akselberg; s.103: litteratur; s.104: noter; s.107-153: Anna stoff frå Flateyarbók (s.107-112: Kvedet om Olav Haralsson som Einar Gilsson kvad; s.113-118: Hyndleljod, kvede om Ottar den einfaldige; s.119-120: Or kristningssoga til meister Adam; s.121-123: Om Sigurd Sleva. Ein tått om kong Sigurd Slavason og Gunnhild; s.124- 126: Korleis Noreg vart bygt; s.127-132: Ættetavler; s.133-140: Soga om Eirik den Vidfarande; s.141-153: Tåtten om Harald Grenske)]
Anvendt titel:
Tåtten om Torvald den vidfarande
ISBN:
82-7096-359-3

Værket er desuden oversat til dansk,

Standardforkortelse:
ÞorvV
Sted:
Stavanger
År:
2003
Forlag:
Dreyer bok
Kildesprog:
norrønt
Tekstgrundlag:
Carl Richard Unger og Guðbrandur Vigfússon sin utg. fra 1868
Tekstomfang:
komplett
rediger